Dialoguegruppen

Dialogue AS
Dialogue AS var starten på Dialoguegruppen for 15 år siden. Selskapet ble etablert på grunnlag en stortingsmelding og stor etterspørsel på kursledelse og foredrag ift brukerperspektiv og individets rett på god ivaretaking når sykdom og skade rammer. Hovedmål er å sikre undervisning i brukerperspektiv på alle arenaer, gi offentlige og private organisasjoner en grunnleggende forståelse av utøvelsen praktisk empati gjennom skreddersydde kurs for assistenter både for kommuneansatte og andre BPA leverandører. Dialogue AS designet grunnleggende BPAkurs for RO, og leverer modulkurs for egne hovedpersoner og ansatte assistenter. Morselskapets visjon er Friskt fokus for friskere resultat. Ved å fokusere på det friske som finnes, oppnås både friskere helsetilstand og friskere organisasjoner.

Dialogue BPA AS
Dialogue BPA AS, datterselskapet, er tuftet på lovverket og Stortingets vedtak i lov om sosiale tjenester der Brukerstyrt personlig assistanse ble tatt inn som en pliktdel. Loven skulle ha fokus på enkeltmennesket for å leve og bo selvstendig med færrest mulig hindringer i livet. Dialogue BPA ble stiftet på bakgrunn av lang arbeidslivserfaring takket være gründerens egne erfaringer med BPA.
Dialogue BPA AS styres under visjonen Godt liv. Dialogue BPA AS har lang erfaring fra det å jobbe individbasert. Vi har ikke overtallighets- eller rekrutteringsproblematikk. Ivaretakelse av Internkontrollforskrift og HMS kjøres etter lovens hensikt administrativt og blir implementert individrettet i den enkeltes hjem. De siste 5 årene har Dialogue BPA AS vært i stadig vekst. Selskapet er blant de mest foretrukne innen BPA, og sysselsatte i 2016 rundt 190 ansatte.

Dialogue har konsesjon i Oslo, Rælingen, Vegårdshei, Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Karmøy, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Tysnes, Askøy, Bergen, Volda, Malvik og Steinkjer kommune.

Dialogue Service AS
Dialogue Service AS, datterselskapet, ble i 2012 etablert for å kunne tilby assistanse og omsorgstjenester til privatpersoner, uavhengig av kommunale vedtak knyttet til helsehjelp. Stadig flere har behov for «bare litt» hjelp i hverdagen, for korte eller lengre perioder.

Eldre mennesker, eller unge i tidsklemmen kan få en hjelpende hånd av assistenter som liker å hjelpe andre til bedre dager i livet. Selskapets målsetning er å kunne tilby løsninger som gir Mer tid og en enklere hverdag.

Solastranden panorama