Samhandling

Godt samarbeid gir stabile ordninger

Kommunikasjonslinjer og kontaktpersoner/nettverk er viktige forutsetninger for samhandling mellom oppdragsgiver (kommune/bydel) og leverandør (Dialogue).

Dialogue kan ved anledning delta i årlige ansvarsgruppemøter vedrørende den enkelte hovedperson. Dersom det ikke er nedsatt ansvarsgruppe kan Dialogue likevel være en samhandlingspart når dette er nødvendig. Vi opplever gode resultater i samhandling, spesielt når hovedpersonens livssituasjon er kompleks eller under store endringsprosesser.

Deltakelse på samarbeidsmøter ved behov
 Tema for møter med faglig ramme knyttet opp til Dialogues mandat: Skigard
  • ordningen personlig brukerstyrt assistanse, BPA
  • god løsning for antall timer og organisering av disse
  • samarbeid med hjemmesykepleien i ’kombinerte BPA-ordninger’
  • ved implementering av BPA i en Individuell plan
  • når hovedperson selv gradvis skal bli arbeidsleder etter fylte 18 år
  • overganger ifb endring i diagnose