Hvorfor velge Dialogue?

Dialogue som BPA-leverandør har vært svært lenge i markedet. Vi har undervist i BPA over hele landet, har erfaringsbaserte opplæringsmoduler, og ikke minst et velutviklet intranett. Intranettet gir svar på alle spørsmål innen drift av BPA.

Rask igangsetting har som regel stor betydning for alle parter. Fordi vi har svært mange søkere til assistentstillinger, har vi muligheten til å starte opp nye ordninger på ualminnelig kort varsel.

Sommer_fotsporI Dialogue er tilgjengelighet i fokus, vi har derfor rask responstid på henvendelser.

Webbaserte systemer for alt fra ansettelser, opplæring og lønn er solide. Systemene er intuitive og brukervennlige, noe som gir oss de beste forutsetninger for å utvikle gode assistenter og arbeidsledere.

Utforming av turnuser har blitt mye enklere med vårt nye suverene turnussystem. Her blir informasjonen fra turnusen automatisk overført til timeregistrering, noe som gjør at arbeidsleder får bedre oversikt og kontroll.

Vi tilbyr jevnlig kurs og veiledning for å kunne drifte trygge og gode ordninger, både for hovedpersoner og assistenter.

Intranett er Dialogues egen informasjonsportal. Intranettet oppdateres fortløpende med ny informasjon og nye håndbøker.

Håndbøker for assistenter og hovedpersoner som gir enklere innlæring og oppdatering. Her får du all viktig informasjon samlet på ett sted.

Den eksterne rekrutteringsportalen vår har rekordstor medieomtalt søkermengde på opptil 90 søkere per utlysning.